Elektroninės parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje „biocell.lt“ taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes biocell.lt internetinėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), ir UAB “Valentis Pharma“ (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
2.2. Pirkėjas, nesutinkantis su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi, privalo nepateikti užsakymo.
3. Prekių užsakymas
3.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali įsigyti prekių be registracijos. Užsakymui priimti būtinus duomenis (savo Vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį) privalo pateikti prieš galutiniai patvirtindamas prekių užsakymą.
3.2. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.
3.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.
4. Prekių pristatymas
4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:
4.1.1. gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu
4.1.2. gauti užsakytas prekes į vieną iš pasirinktų DPD Pickup terminalą ar siuntų tašką;
4.2. Prekės pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas. Jei pirkėjas pasirenka gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu, tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu. Jei pirkėjas pasirenka gauti užsakytas prekes į vieną iš DPD Pick up terminalų ar siuntų taškų, Pirkėjui SMS žinute yra pranešama, kad jo siunta jau pristatyta į pasirinktą vietą: nurodoma siuntos numeris, Pickup siuntų taško ar terminalo adresas ir darbo laikas. Siuntų atsiėmimo terminas iš Pickup siuntų taško ar terminalo – 7 (septynios) kalendorinės dienos.
4.3. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
4.4. Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.
4.5. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.
4.6. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.
5. Prekių kaina ir atsiskaitymas
5.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais su pridėtinės vertės mokesčių (PVM).
5.2. Už prekių pristatymo per kurjerį ar DPD Pickup paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.
5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
5.3.1. atsiskaityti per Paysera atsiskaitymo sistemą. Mokant šiuo būdu Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis savo banko elektroninės bankininkystės sistema.
5.3.2. grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu.
5.4. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.
6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Remiantis LR Ūkio ministro įsakymu 6.362 straipsnio 4 dalimi kokybiškos kosmetikos prekės (kodai pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07) nekeičiamos ir atgal nepriimamos.
6.2. Remiantis LR Ūkio ministro patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis tinkamos kokybės maisto prekės (įskaitant maisto papildus) nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.3. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo-pardavimo momentu pasibaigęs.
6.4. Netinkamos kokybės prekėmis yra laikomos, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.
7. Slapukų naudojimas
7.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. Daugiau apie Elektroninėje parduotuvėje naudojamus sl galite sužinoti svetainės privatumo politikoje. 
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu info@biocell.lt

 

TOP pasiūlymai

Jūsų naršyklė nepalaikoma. Prašome atnaujinti naršyklės versiją.