BIOCELL žaidimo internetinėje parduotuvėje www.biocell.lt laimėtojai

Sveikiname 2020 m. rugpjūčio 1 - 31 d. www.biocell.lt vykusio žaidimo laimėtojus. 
Veido odos analizę su diagnostiniu aparatu "Manoda" klinikoje laimėjo:
Lina Gaižauskienė
Katezyna K
Kristina Paužaitė
Aušra Simanavičienė
Rasa Chmieliauskaitė
Indrė Šabonaitė
Aneta Andruškevič
Kristina Melinytė
Agnė Staniukaitytė
Brigita Būdienė
Ina Kislovksa
Rasa Ripskienė
Jūratė Karvelienė
Ieva Okaitė
Asta Kšivičkaitė

Veido odos procedūrą "Beauty in details" grožio salone laimėjo:
Živilė Vailionytė
Rasa Bernatavičienė
Lolita Dermeikienė
Edita Jonikienė
Laura Kanapienytė
Monika Romaškaitė
Giedrė Vilkaitė

BIOCELL Silicium Booster laimėjo:
Monika Andruskaitė
Rasa Cypienė
Daiva Ručinskienė
Asta Valuckienė
Dovilė Bitarienė
Gabrielė Malinauskaitė
Evelina Šukaitė
Monika Saulė
Ernesta Kerulytė
Solveiga Čėjauskienė
Vaida Trasikienė
Vaida Vaičiulytė
Sandra Veinšreiderienė
Lina Lenčickaitė
Sandra Vičė
Gintarė Giriūnienė

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1. ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius UAB „Valentis Pharma“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 300578516, adresas Taikos pr. 102, Kaunas. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo taisykles (toliau Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.biocell.lt.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI
2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.
2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Valentis Pharma“ įmonės darbuotojai ir jų šeimos nariai.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR PRIZAI
3.1. Žaidimo taisyklės: asmuo, akcijos laikotarpiu apsipirkęs internetinėje parduotuvėje www.biocell.lt už 35 eurus ar daugiau, dalyvauja Žaidime laimėti Žaidimo prizus, kurie aprašyti šių Taisyklių 3.2. punkte.
3.2. Žaidimo prizai:
- 15 vnt. procedūrų „Manoda“ klinikoje – veido odos analizė diagnostiniu aparatu;
- 7 vnt. procedūrų „Beauty in details“ grožio salone – veido odos procedūra;
- 20 vnt. maisto papildo BIOCELL Silicium Booster
3.3. Žaidimo laimėtojai bus atrinkti burtų keliu ir paskelbti interneto svetainėje www.biocell.lt 2020 m. rugsėjo 7 dieną. Žaidimo dalyviai apie laimėjimą taip pat informuojami nurodytu konktaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu. Prizai laimėtojams nemokamai bus pristatyti iki rugsėjo 30 d. suderintu būdu.
3.4. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauti gali daugiau negu vieną kartą, tačiau tik vykstant Žaidimui, t. y. nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
3.5. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.biocell.lt
3.6. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
4.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą ir pavardę interneto svetainėje www.biocell.lt

#tobulaesitu

Jūsų naršyklė nepalaikoma. Prašome atnaujinti naršyklės versiją.